ՀՀ - ՄԱԿ պայմանագրեր

Ստորև կարող եք գտնել ՄԱԿ-ի պայմանագրերի թեմատիկ բաժանումը (ըստ ՄԱԿ-ի պայմանագրերի պաշտոնական դասակարգման), որոնց միացել է Հայաստանը: Յուրաքանչյուր թեմատիկ հղում պարունակում է համապատասխան ոլորտի ՄԱԿ-ի փաստաթղթերի ցանկը, տեղեկատվություն նրանց կարգավիճակի մասին, Հայաստանի ստորագրման, վավերացման կամ մաս կազմելու թվականը, ինչպես նաև պայմանագրի ամբողջական տեքստի հղումը:

 1. ՄԱԿ-ի կանոնադրություն և արդարադատության միջազգային դատարանի կանոնադրություն
 2. Արտոնություններ և անձեռնամխելիություն, դիվանագիտական և հյուպատոսական հարաբերություններ
 3. Մարդու իրավունքներ
 4. Փախստականներ և քաղաքացիություն չունեցող անձինք
 5. Թմրամիջոցներ և հոգեմետ նյութեր
 6. Առողջապահություն
 7. Միջազգային առևտուր և զարգացում
 8. Տրանսպորտ և հաղորդակցության ուղիներ
 9. Կրթական և մշակութային խնդիրներ
 10. Կանանց կարգավիճակ
 11. Քրեական խնդիրներ
 12. Ծովային իրավունք
 13. Առևտրային միջնորդություն
 14. Դաշնագրային իրավունք
 15. Հեռահաղորդակցություն
 16. Զինաթափում
 17. Շրջակա միջավայր